سازمان چای کشور
جهاد کشاورزی
سامانه ثبت نام دفترچه چایکاری
  • اگر چایکار جدید هستید، تاکنون ثبت نام نکرده اید و کد چایکار ندارید، گزینه «ثبت نام» را انتخاب کنید.
  • اگر ثبت نام کرده اید اما کد چایکار دریافت نکرده اید، گزینه «پیگیری ثبت نام» را انتخاب کنید.
  • اگر کد چایکار دارید « اینجا » کلیک کنید.